Festiwal „Muzyka w Opactwie” założony został w 2011 roku przez rodzeństwo Hannę i Williama de Mousson-Romańskich.

Siedzibą Festiwalu jest XII- wieczne Opactwo Cystersów w Wąchocku, miejsce niezwykłe, tętniące żywymi tradycjami patriotycznymi i niepodległościowymi. Charyzmatyczny klimat tego cudownego zakątka Ziemi Świętokrzyskiej sprawił, że narodził się pomysł, aby stworzyć tu Festiwal i ożywić stare klasztorne mury, wypełniając je muzyką.

Urzeczywistnienie ambicji stało się możliwe dzięki wsparciu i życzliwości gospodarzy Opactwa i władz Wąchocka. „Muzyka w opactwie” jest imprezą cykliczną o międzynarodowym zasięgu, z udziałem artystów o światowej renomie. Koncerty festiwalowe odbywają się w Kościele Klasztornym Opactwa w weekendy września i pierwszej połowy października. Ambicją założycieli i animatorów Festiwalu jest, aby prezentowane wydarzenia muzyczne nie tylko dodały świetności wąchockiemu Opactwu, ale również stworzyły dla lokalnej i szerokiej społeczności możliwość poznania muzycznego dziedzictwa europejskiego i stały się jednym z czołowych elementów promocji regionu i Polski w świecie. Pierwsza edycja Festiwalu organizowana była wspólnie z Fundacją Ad astra. Od 2012 roku organizację Festiwalu przejęła, nowo założona, Fundacja Wspierania Kultury Magna Res.

O profilu artystycznym Festiwalu decyduje Rada Programowa w składzie: Hanna i William de Mousson-Romańscy, David Swinson, i Menno Fenstra.