Pamięci Jana Dobrzyńskiego (1945-2014)

Jan Dobrzyński urodzony w 1945 roku, Konserwator Dzieł Sztuki, studiował na Wydziale Konserwacji ASP w Warszawie specjalizując się w konserwacji malarstwa sztalugowego, polichromii ściennych i drewna polichromowanego.

 Od 2002 roku współpracował z Opactwem Cystersów w Wąchocku, gdy wspólnocie cysterskiej przewodził Opat Eustachy Kocik. Współpraca rozpoczęła się od rewitalizacji sześciu barokowych ołtarzy znajdujących się w nawie głównej. W 2004 roku poddana pracom konserwatorskim były po kolei: ambona, ołtarz w transepcie i antepedium wraz z aranżacją wnęki wokół rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w retabulum ołtarza. Później prace rozpoczęto przy kamiennej mensie ołtarza głównego, drewnianej predelli oraz przy obrazie z zasłony przedstawiającym Matkę Bożą wraz ze św. Bernardem i Florianem. Na koniec odsłonięto kamienne lico wschodniej ściany prezbiterium.

 W swoim życiu zawodowym pan Jan uratował wiele bezcennych eksponatów zajmując się renowacją malarstwa sztalugowego, polichromii ściennej i drewnianej. Pracował głównie przy i w obiektach sakralnych, m.in. w Krzeszowie, Bąkowej Górze, Sulejowie, Jędrzejowie, Lubieniu (polichromia J. Mechoffera), Łękińsku, Paradyżu.

Wraz z przyjaciółmi dr Hanną Romańską – Knight i Williamem de Mousson-Romanskim był pomysłodawcą festiwalu „Bach u Cystersów” w Opactwie oo. Cystersów w Wąchocku. Zachwyceni akustyką kościoła klasztornego, architekturą opactwa i otoczeniem Gór Świętokrzyskich, postanowili zorganizować w Wąchocku swój festiwal, którego pierwszy koncert odbył się w 20 sierpnia 2011 r. z udziałem oboisty Tytusa Wojnowicza i Warszawskich Solistów Concerto Avenna.

Wszyscy zapamiętamy go jako człowieka pełnego energii, wielkich wizji, optymizmu i pomimo choroby,  uśmiechniętego do samego końca.
Pożegnaliśmy go w grudniu 2014.