Hanna Maria Romańska-Knight

współtwórca Festiwalu w Wąchocku, z wykształcenia magister fizyki i lekarz, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Muzyką interesuje się od najwcześniejszego dzieciństwa. Posiada średnie wykształcenie muzyczne. W latach 1985-2010 mieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie pracę naukową w Imperial College London a potem University of Birmingham łączyła z działalnością muzyczną w Chórach Akademickich dających występy w takich salach jak The Royal Albert Hall w Londynie czy Symphony Hall w Birminghm. Brała czynny udział w organizacji Festiwali tworzonych i kierowanych przez brata Williama. Od roku 2011 mieszka w Polsce, gdzie oprócz pracy naukowej wspólnie z bratem rozwija zainteresowania i działalność muzyczną.