Adam Rozlach

Dziennikarz, komentator 1 Programu Polskiego Radia. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom Wydziału Teorii Muzyki, 1981), ukończył też Studium Doktoranckie przy AM im. F. Chopina w Warszawie (1984 - 85). W 1979 rozpoczął pracę w Rozgłośni PR w Katowicach, a w 1997 r. w Redakcji Muzycznej Programu 4 Polskiego Radia - Radiu BIS. Po wygraniu konkursu został redaktorem naczelnym Redakcji Muzyki Poważnej PR (2004 - 07).

Od 2007 r jest dziennikarzem 1 Programu PR, w którym kierował Działem Kultury (2010-12). Od 2005 współpracuje z TVP Kultura, prowadząc transmisje koncertów m.in. finału Konkursu Eurowizji młodych muzyków w Wiedniu, debaty, filmy oraz studia największych międzynarodowych konkursów wykonawczych w naszym kraju: im. F. Chopina w Warszawie, H. Wieniawskiego w Poznaniu, S. Moniuszki w Warszawie i G. Fitelberga w Katowicach. Jest prelegentem i komentatorem koncertów i festiwali, recenzentem międzynarodowych konkursów wykonawczych im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, A. Didura w Bytomiu, A.  Sari w Nowym Sączu,  G. Fitelberga oraz pism muzycznych, periodyków i portali internetowych.

Juror nagrody krytyków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków "Orfeusz" za najlepsze wykonanie utworu polskiego na Warszawskich Jesieniach w latach 1986 - 2012, także krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych w Kielcach i we Wrocławiu, Radiowego Konkursu Muzycznego „Prix Bohemia” w Brnie (2001) oraz Międzynarodowego Konkursu Radiowego „Prix Italia” w Mediolanie (2005). Od początku nominujący do „Paszportów Polityki” w kategorii muzyka poważna oraz do nagrody płytowej Fryderyk. Jest pierwszym polskim autorem dołączonego do płyty Rafała Blechacza tekstu, napisanego na zamówienie Deutsche Grammophon. Jest też autorem książki Spełnione marzenia Barbary Hesse-Bukowskiej, będącej owocem wielu rozmów z artystką.

Dwukrotnie wyróżniony medalami honorowymi przyznanymi przez SPAM: za wybitną publicystykę muzyczną na łamach czasopism (1987) oraz za zasługi dla muzyki polskiej (2008). W listopadzie 2011 r. odznaczony przez Prezydenta RP - Srebrnym Krzyżem Zasługi, za wybitne zasługi dla Polskiego Radia. W styczniu 2014 r. został uhonorowany Nagrodą Rady Programowej Polskiego Radia S.A. za cykl audycji „Koncert Chopinowski” oraz za promowanie wybitnych dzieł muzyki poważnej.